webmaster2-about-pic1
// TALim

What's in a name?


In elke jongere sluimeren talenten die tot ontplooiing kunnen komen, voor sommigen is het nodig dat er daartoe extra kansen worden aangereikt. TALim wil een aantal onder hen die kansen bieden. Drie jaar lang doorlopen deze jongeren elke zaterdag tijdens het schooljaar een gevarieerd programma. Daarbij ontdekken ze, samen met vrijwilligers en gastdocenten, wat ‘later’ allemaal kan zijn. Ze krijgen zelfvertrouwen, ontdekken en ontwikkelen talenten, verbreden hun toekomstperspectieven, werken aan hun sociale vaardigheden en bouwen aan een sterk netwerk.

In het pilootproject focust TALim op gemotiveerde tieners uit Genk. Daar blijft het niet bij: TALim wil dit project uitbreiden naar andere Limburgse gemeenten, in de eerste plaats naar vroegere mijngemeenten.

Ons gezien in het Belang van Limburg?

Werk jij mee aan het succes van TALim?


Als vrijwilliger? Als gastdocent? Als sponsor?

Lees dan zeker onze brochure of neem contact met ons op!// WAT DOEN WE??webmaster2-works-icon1

De kracht van het netwerk


Wij geloven in de kracht van het netwerk. Tieners, jongeren, mensen kunnen enkel de beste versie van zichzelf worden als zij in contact komen met anderen die hen daarbij steunen, tot voorbeeld dienen, begeleiden, kansen geven. Een tiener zei: “Iedereen zegt dat ik mijn best moet doen voor later maar niemand zegt wat later is.” Met het TALim-netwerk willen we tieners de kans geven te ontdekken wat hun talenten zijn, en wat “later” voor hen zou kunnen worden.

Wij weten dat het ontbreken van zo’n netwerk iemand kwetsbaar maakt en wij geloven dat we daaraan iets kunnen veranderen.
webmaster2-works-icon2

Ons programma


We starten in Genk met Talenten Ateliers voor tieners uit het vijfde leerjaar. Op zaterdagvoormiddagen tijdens het schooljaar komen zij samen met bevlogen professionals en vrijwilligers. De tieners ontdekken er hun talenten. Dat gebeurt via presentaties, doe-sessies en bezoeken aan bedrijven, diverse organisaties en andere initiatieven.

Het programma loopt over drie jaar; de jongeren zwaaien dus na het eerste jaar secundair onderwijs af bij TALim. Niet helemaal, toch. Ze blijven als ‘alumni’ verbonden met TALim en kunnen zo hun ervaringen doorgeven aan de volgende generatie. Na drie jaar bij TALim weten ze immers beter waartoe zij in staat zijn, wat hen boeit, waar en hoe de uitdagingen aanpakken. Dat zal hen niet alleen stimuleren in hun verdere schoolloopbaan en in hun later leven, maar hen ook helpen om hun sociaal kapitaal te ontwikkelen en zo bij te dragen tot de welvaart en het welzijn van anderen in de samenleving.

Professionals en vrijwilligers zorgen ervoor dat de jongeren, hun ouders en de gastdocenten zich thuis voelen in TALim, door een attent onthaal en door een fijn contact. Ze weten hoe belangrijk maatschappelijke diversiteit is en nog meer zal worden. Die diversiteit omarmen, zorgt ervoor dat ze allen ambassadeurs worden voor een diverse en betrokken samenleving.
// SFEERBEELDEN

Tieners ontdekken ‘later’ en ontwikkelen (verborgen) talenten.

// ONZE START IN GENK

Onze start in Genk


De Talenten Ateliers vinden plaats vanaf oktober 2021 op zaterdagvoormiddag. Dat gebeurt in lokalen op KRC Genk en tijdens bezoeken bij bedrijven en allerlei diensten.

Wij rekenen bij de opstart op een aanwezigheid van 35 tieners. We gaan, samen met een aantal scholen, actief op zoek naar leerlingen uit het vijfde leerjaar en hun ouders die dit engagement willen opnemen. We bekijken, samen met de ouders, hoe het transport of andere praktische zaken kunnen geregeld worden en ondertekenen met hen een wederzijds engagement voor de volgende drie jaar.

Ook zoeken we vrijwilligers en professionals uit alle bevolkingsgroepen waarmee aan het project vorm geven. Gaandeweg ontwikkelen we de invulling, met de tieners en op basis van onze ervaringen.

Wie zich engageert als professional of vrijwilliger krijgt een heldere introductie en hulp en ondersteuning bij het vormgeven van zijn/haar atelier dat over meerdere zaterdagen kan lopen. Ook voorzien we een vorming rond de verwachte attitude. Ze beschikken over de nodige middelen en - voor als het nodig zou zijn – de nodige hulplijnen.

Iedereen die aan TALim meedoet, wordt lid van onze gemeenschap (‘community’) met kansen op ontmoeting en verbinding: de tieners die instappen worden later onze alumni, de professionals kunnen deel uitmaken van de klankbordgroep en de vrijwilligers vormen samen een energiek team.

webmaster2-about-pic1
webmaster2-about-pic1
// FINANCIERING?

Financiering


De Talenten Academie Limburg – TALim - is een privé-initiatief en wordt momenteel hoofdzakelijk gefinancierd met particuliere middelen.

Het startbudget komt van de Provinciale Raad Sint-Vincentius vzw Limburg. De vzw investeerde daartoe het nodige geld in het “Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg” en bracht dit onder bij de Koning Boudewijnstichting.

Dit budget werd aangevuld met een subsidie van “Een Hart voor Limburg”. Daarbij komt de wetenschappelijke expertise van UHasselt, UCLL en PXL én de praktische steun van de stad Genk (Campus O3) en KRC Genk.

Hoe kan je TALim steunen en het verschil maken voor onze tieners?

Geef je tijd

Word vrijwilliger op wekelijkse of maandelijkse basis. Wij zoeken enthousiaste mensen om

  • - onze jongeren wekelijks te begeleiden (vrijwilligersvergoeding)
  • - hun ouders te ontvangen
  • - animatie te voorzien voor broertjes en zusjes tijdens uitstappen/ toonmomenten
  • - gewoon enkele keren per jaar de handen uit de mouwen te steken
  • - …

Word gastdocent. Deel jouw passie voor je beroep met onze jongeren en vertel hen hoe boeiend en uitdagend jouw job wel is. Wij zorgen voor de nodige ondersteuning en begeleiding.

Doneer. Steun ons financieel.

Doe een overschrijving op de rekening BE36 4532 5278 1181 (BIC-code KREDBEBB) van het universiteitsfonds van de UHasselt met vermelding TALim. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan ook maandelijks een klein bedrag overmaken.
Als de totaalsom op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt, ontvang je ook een fiscaal attest.

Voor bedrijven

Bedrijven kunnen ons financieel steunen door partner te worden van TALim. Maar ook door het aanleveren van gastdocenten en hun expertise in een bepaald domein. Of door onze jongeren uit te nodigen voor een bedrijfsbezoek. Kortom, alle steun is welkom.

Je opgeven als vrijwilliger of gastdocent? Vragen? Mail naar Steffanie op
info@talim.be of bel ons op 0486 79 10 34

// WIE ZIJN WIJ?

Algemeen


Met TALim wil het “Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg” een meer structurele weg inslaan, parallel aan haar traditionele werking. Het Fonds ondersteunt immers al tientallen jaren initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare mensen in Limburg die in nood en/of armoede leven, met bijzondere aandacht voor kansarme tieners en jongeren. Het werd door de Provinciale Raad Vincentius vzw Limburg ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting. TALim wil bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling. TALim vond partners bij het streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’, de hogere-onderwijsinstellingen UHasselt, UCLL en PXL, Vincentius Genk-Zutendaal, de Opvoedingswinkel Genk, de stad Genk en bij KRC Genk.

Volgende cijfers onderstrepen het belang van zo’n structureel initiatief. Terwijl in Vlaanderen 12,1 % van de jongeren de school vroegtijdig – dus zonder diploma – verlaten, is dat Genk 20,8 % (cijfers 2018-2019). Vergelijkbaar hoge cijfers voor schooluitval vinden we in de andere mijngemeenten en in Leopoldsburg: het gemiddelde voor deze gemeenten bedraagt 16,4 %. Een ander cijfer: in Vlaanderen volgt 37,3 % van de jongeren in de derde graad een ASO richting, en de mijngemeenten en in Leopoldsburg is dat gemiddeld slechts 29,8 %. Terwijl in Vlaanderen 28,0 % van de jongeren in de derde graad een BSO richting volgt, is dat in de genoemde gemeenten 33,8 %.

Daardoor gaat veel talent verloren. Het project wil, eerst in Genk en vervolgens in andere Limburgse gemeenten, tieners stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij focussen ons op tieners voor wie dit aanbod het grootste verschil maakt. Voor het project baseert TALim zich op het model van de Nederlandse IMC weekendscholen en op TADA Brussel.

Stuurgroep


Jan Vranken (voorzitter), Frans Vanspauwen, Guido Vandebrouck, Stef Vandebroek, Els Palmaers, Katleen Vande Reyde, Roger Ghijsen, Lamberte Bertrand (Vincentius), Kristie Deckers (Een Hart voor Limburg), Herman Reynders (ere-gouverneur), Luc De Schepper (UHasselt), Katrien Struyven (UHasselt), Dirk Lambrechts (vzw Pas), en de coördinator van TALim, Steffanie Leen, met raadgevende stem

Buy now