// STEUN TALIM?

Help een kind zijn/haar grootste potentieel te bereiken.

Er zijn drie mogelijke formules om TALim te steunen : 

  1. Door een éénmalige storting (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro) Je wordt dan lid van de TALim -community en ontvangt regelmatig onze nieuwsbrief 
  2. Steun het volledige traject van 1 jongere Dat kan door een éénmalige storting van 5.500 euro of door gespreide betaling (éénmalig 100 euro en 60 maandelijkse stortingen van 90 euro). Alles fiscaal aftrekbaar. Je wordt dan lid van de TALim community, we houden je via het jaarverslag en onze nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte van onze werking + we nodigen je graag uit op onze jaarvergadering; 
  3. Steun 1 jaar werking van 1 jongere Dat kan door een éénmalige storting van 1.200 euro of door 12 maandelijkse stortingen van 100 euro. Alles fiscaal aftrekbaar. Je wordt dan lid van de TALim community, we houden je via het jaarverslag en onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze werking + we nodigen je graag uit op onze jaarvergadering. 

Hoe schenk ik aan TALim? 

Via overschrijving op het IBAN-rekeningnummer BE36 4532 5278 1181 van het Universiteitsfonds UHasselt. Dit is mogelijk door de sterke band tussen TALim en de UHasselt. 

Vermeld bij de overschrijving steeds de referentie TALim en je e-mailadres. Dan kunnen we je het fiscaal attest en de nieuwsbrieven bezorgen. 

Giften vanaf 40 euro zijn 45% fiscaal aftrekbaar. 

Universiteitsfonds UHasselt bezorgt je één keer per jaar een fiscaal attest. 

Voor mee info, neem contact op met: 

  • - Herman Reynders, voorzitter TALim – hermanreynders@live.be 
  • - Steffanie Leen, coördinator TALim – steffanie.leen@talim.be – 0486 79 10 34

webmaster2-about-pic1
webmaster2-about-pic1
// TALim

What's in a name?


In elke jongere sluimeren talenten die tot ontplooiing kunnen komen, voor sommigen is het nodig dat er daartoe extra kansen worden aangereikt. TALim wil een aantal onder hen die kansen bieden. Drie jaar lang doorlopen deze jongeren elke zaterdag tijdens het schooljaar een gevarieerd programma. Daarbij ontdekken ze, samen met vrijwilligers en gastdocenten, wat ‘later’ allemaal kan zijn. Ze krijgen zelfvertrouwen, ontdekken en ontwikkelen talenten, verbreden hun toekomstperspectieven, werken aan hun sociale vaardigheden en bouwen aan een sterk netwerk.

In 2021 startte TALim een pilootproject op voor gemotiveerde tieners uit Genk. TALim ging ook in Beringen van start, in september 2022. Daarlangs willen we nog uitbreiden naar andere Limburgse gemeenten.

Werk jij mee aan het succes van TALim?


Als vrijwilliger? Als gastdocent? Als sponsor?

Neem contact met ons op!

// WAT DOEN WE??


TALim wil de hoge schooluitval tegengaan: we stellen vast dat in Vlaanderen 12,1 % van de jongeren de school vroegtijdig – dus zonder diploma – verlaten, in Genk is dat 20,8 % (cijfers 2018-2019). Vergelijkbaar hoge cijfers vinden we in de andere voormalige mijngemeenten en Leopoldsburg met een gemiddelde schooluitval van 16,4%. Enkele andere cijfers: in Vlaanderen volgt 37,3 % van de jongeren in de derde graad een ASO richting, in de mijngemeenten en Leopoldsburg is dat gemiddeld 29,8%. Terwijl in Vlaanderen 28,0% van de jongeren in de derde graad een BSO richting volgt is dat in de genoemde gemeenten 33,8%.

Door tieners breed te laten kennismaken met alle mogelijke interessevelden en beroepen binnen TALim, kunnen we samen werk maken van deze cijfers. Zo gunnen we elke tiener om zijn haar talent te vinden en dit talent (later) te kunnen inzetten in de samenleving: een winst voor de samenleving én de tiener. TALim wil tieners van Limburg een venster bieden op hun talenten en mogelijke toekomst(beroepen) en hen daardoor stimuleren in hun (school)loopbaan. Wij baseren ons daarvoor op het model van TADA in Brussel en de Nederlandse IMC weekendscholen, waar cijfers o.a. aantonen dat het programma een grote impact heeft op vroegtijdige schoolverlaters. We focussen ons op tieners voor wie ons aanbod het grootste verschil maakt.


webmaster2-works-icon1

De kracht van het netwerk


Wij geloven in de kracht van het netwerk. Tieners, jongeren, mensen kunnen enkel de beste versie van zichzelf worden als zij in contact komen met anderen die hen daarbij steunen, tot voorbeeld dienen, begeleiden, kansen geven. Een tiener zei: “Iedereen zegt dat ik mijn best moet doen voor later maar niemand zegt wat later is.” Met het TALim-netwerk willen we tieners de kans geven te ontdekken wat hun talenten zijn, en wat “later” voor hen zou kunnen worden.

Wij weten dat het ontbreken van zo’n netwerk iemand kwetsbaar maakt en wij geloven dat we daaraan iets kunnen veranderen.

webmaster2-works-icon2

Ons programma


Wij starten met tieners uit het vijfde leerjaar. Op zaterdagvoormiddagen tijdens het schooljaar komen zij samen met bevlogen professionals en vrijwilligers. De tieners ontdekken er hun talenten. Dat gebeurt via presentaties, doe-sessies en bezoeken aan bedrijven, diverse organisaties en andere initiatieven.

Het programma loopt over drie jaar; de jongeren zwaaien dus na het eerste jaar secundair onderwijs af bij TALim. Niet helemaal, toch. Ze blijven als ‘alumni’ verbonden met TALim en kunnen zo hun ervaringen doorgeven aan de volgende generatie. Na drie jaar bij TALim weten ze immers beter waartoe zij in staat zijn, wat hen boeit, waar en hoe de uitdagingen aanpakken. Dat zal hen niet alleen stimuleren in hun verdere schoolloopbaan en in hun later leven, maar hen ook helpen om hun sociaal kapitaal te ontwikkelen en zo bij te dragen tot de welvaart en het welzijn van anderen in de samenleving.

Professionals en vrijwilligers zorgen ervoor dat de jongeren, hun ouders en de gastdocenten zich thuis voelen in TALim, door een attent onthaal en door een fijn contact. Ze weten hoe belangrijk maatschappelijke diversiteit is en nog meer zal worden. Die diversiteit omarmen, zorgt ervoor dat ze allen ambassadeurs worden voor een diverse en betrokken samenleving.

// TALIM IN GENK

TALim in Genk


In oktober 2021 zijn we gestart met onze werking in Genk. Elke zaterdagvoormiddag (niet tijdens de schoolvakanties) ontvangen we in het stadion van KRC Genk 36 gemotiveerde tieners. Volgend schooljaar worden er dat 72, het jaar nadien al 108.

Voor het werven van de jongeren zijn we samen met de Genkse lagere scholen en organisaties actief op zoek gegaan naar leerlingen uit het vijfde leerjaar en hun ouders die voldeden aan het vooropgestelde profiel en die zich voor 3 jaar willen engageren bij TALim.

Samen met onze groepsverantwoordelijken, gemotiveerde vrijwilligers en gastdocenten geven we onze zaterdagen vorm. Zo hebben we al op een heel interactieve manier gewerkt rond de thema’s media, sport, logistiek, veiligheid, zorg, bouw... Ook hebben we al enkele interessante bedrijfsbezoeken kunnen organiseren zoals bij Warsco Units. Bijzonder uitdagend en leerrijk voor onze tieners. Zie ook de krantjes die we hierover al gepubliceerd hebben en onze sociale media.

De gastdocenten krijgen een heldere introductie en hulp bij het vormgeven van hun atelier. Zij zijn allen zonder uitzondering bijzonder enthousiast over onze werking en zijn graag bereid om terug te komen.

Iedereen die aan TALim meedoet, wordt lid van onze gemeenschap - de TALim-community – met kansen op ontmoeting en verbinding. De tieners die instappen worden later onze alumni, de professionals en gastdocenten kunnen deel uitmaken van de klankbordgroep en de vrijwilligers vormen samen een energiek team.

webmaster2-about-pic1
webmaster2-about-pic1
// TALIM IN BERINGEN

TALim in Beringen


Met de financiële steun van het provinciebestuur en met de medewerking van het gemeentebestuur zijn we vanaf september 2022 opgestart in Beringen. Onze TALim-werking gaat door op het Spectrumcollege. Ook in Beringen hebben we door het enthousiasme bij heel wat partners, vrijwilligers, sponsors, tieners, ouders... een mooie start gemaakt.

Samen met de lagere scholen, het gemeentebestuur en diverse organisaties selecteerden we die tieners van het 5de leerjaar die passen in het TALim concept.

Wil je vrijwilliger worden? Gastdocent? Of sponsor? Neem dan contact op met een van onze groepsverantwoordelijken in Beringen.

// FINANCIERING?

Financiering


TALim – Talenten Academie Limburg – functioneert onder UHasselt, meer bepaald binnen De School van Educatieve Studies.

Het startbudget van Talim Genk komt van de Provinciale Raad Sint- Vincentius vzw Limburg. De vzw investeerde daartoe het nodige geld in het “Fonds Vrienden van Sint- Vincentius Limburg” en bracht dit onder bij de Koning Boudewijnstichting.

Dit budget werd aangevuld met een subsidie van “Een hart voor Limburg” en de praktische steun van de stad Genk (campus O3) en KRC Genk.

In Beringen kon gestart worden dankzij de SALKturbo-subsidies van het Limburgs provinciebestuur – departement economie.

Zowel voor Genk als Beringen kunnen we rekenen op de wetenschappelijke expertise van de UHasselt, UCLL en de PXL.

Daarnaast zijn er onze partnerbedrijven die ons financieel maar ook op andere manieren steunen.

 

Hoe kan je TALim steunen en het verschil maken voor onze tieners?

 

Geef je tijd

Word vrijwilliger op wekelijkse of maandelijkse basis. Wij zoeken enthousiaste mensen om:

  • - onze jongeren wekelijks te begeleiden (vrijwilligersvergoeding)
  • - hun ouders te ontvangen
  • - enkele keren per jaar de handen uit de mouwen te steken
  • - …


Word gastdocent. Deel jouw passie voor je beroep met onze jongeren en vertel hen hoe boeiend en uitdagend jouw job wel is. Wij zorgen voor de nodige ondersteuning en begeleiding.

Doneer. Steun ons financieel.

Doe een overschrijving op de rekening BE36 4532 5278 1181 (BIC-code KREDBEBB) van het universiteitsfonds van de UHasselt met vermelding TALim. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan ook maandelijks een klein bedrag overmaken.
Als de totaalsom op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt, ontvang je ook een fiscaal attest.

Voor bedrijven

Bedrijven kunnen ons financieel steunen door partner te worden van TALim. Maar ook door het aanleveren van gastdocenten en hun expertise in een bepaald domein. Of door onze jongeren uit te nodigen voor een bedrijfsbezoek. Kortom, alle steun is welkom.

Je opgeven als vrijwilliger of gastdocent? Vragen? Mail naar Steffanie op
info@talim.be of bel ons op 0486 79 10 34

webmaster2-about-pic1
// PARTNERS// PARTNERBEDRIJVEN

Structurele partners

Platinum partners


Gold partners


Silver partners


Bronze partners
Overige partners
// WIE ZIJN WIJ?

Algemeen


TALim is kunnen opstarten dankzij de enthousiaste steun van de UHasselt en het Fonds “Vrienden van Sint-Vincentius”. Het Fonds wil met Talim een meer structurele weg inslaan, parallel aan haar traditionele werking. Het Fonds ondersteunt al vele jaren initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare mensen in Limburg  die in nood en/of armoede leven, met bijzondere aandacht voor kansarme tieners en jongeren.

Ondertussen doet TALim voor zijn werking beroep op vele partners, organisaties en bedrijven.

Stuurgroep


De STUURGROEP is samengesteld als volgt: 

Herman Reynders, eregouverneur, covoorzitter stuurgroep TALim
Elly Quanten, stafmedewerker rectoraat (UHasselt) en tevens secretaris stuurgroep TALim
Jan Vranken, voorzitter Concept en Curriculum Groep TALim
Anniek Nagels (schepen Genk)
Ann-Sofie Van Overstijns (schepen Beringen) 
Stef Vandebroek (Vincentius)
Els Palmaers (Vincentius)
Petronella Zelissen (coördinator van Een Hart voor Limburg)
Ruben Peumans (CEO ASAP)
Mike Dautzenberg (personeelsdirecteur Essers)
Heidi Croes (adjunct directeur PXL)
Pieter Willems (directeur research en expertise UCLL)
Roger Ghijsen (Vincentius)
Ismaël Ben-Al-Lal (CEO Futech)
Françoise Chombar (Voorzitter Melexis)
Ilse Weeghmans (Directeur Solidaris Limburg)

Coördinator: Steffanie Leen

Onze meter en peter
De peter van ons project is Brian Heynen, kapitein van KRC Genk.
We zijn nog op zoek naar een geschikte meter.

// NIEUWS

// SFEERBEELDEN

Tieners ontdekken ‘later’ en ontwikkelen (verborgen) talenten.

Buy now